Vprašajte nas
Izbor izdelkov

Splošni pogoji poslovanja

Prosimo, da skrbno preberete to pravno obvestilo preden začnete uporabljati spletno stran www.vebo.si in njene podstrani (dalje spletna stran). Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste s pravnim obvestilom seznanjeni in se strinjate s pogoji uporabe spletne strani.


IZENAČENA CENA:

V podjetju AG VEBO smo sprejeli novo zavezo, da konkurenčno CENO IZENAČIMO ob predložitvi dokazila.
Prodajnemu osebju AG VEBO predložite eno od spodaj navedenih dokazil:
• Predračun konkurenta ali ponudbo, ki ne sme biti starejša od 48 ur ali
• konkurenčni katalog ali letak, ki mora biti veljaven na dan obiska v AG VEBO ali
• URL povezavo konkurenčne ponudbe

Ceno konkurenčnega ponudnika vam v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ki določa način določanja in oglaševanja cen ter spodnjimi pravili, TAKOJ prilagodimo konkurenčni ponudbi. Izdelek, ki ga ponuja konkurenca mora biti nov, z enakimi karakteristikami izdelkov in namenjenim za JAVNO RABO. Veljavnost akcije IZENAČENA CENA velja do preklica akcije, datum preklica bo objavljen 15 dni vnaprej na tem spletnem mestu!

 

VSEBINE

Objavljene cene na spletni strani www.vebo.si in na podstraneh so informativne! Vsebine objavljene na spletni strani kot so npr. besedila, informacije, slikovno gradivo, grafična oblika, programska koda in druge vsebine, so avtorsko delo in predmet zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Objavljene vsebine so intelektualna lastnina AGENCIJE VEBO, družbe za invencije, pravno svetovanje in nove medije, d.o.o., Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana (dalje AGENCIJA VEBO), v primeru navedbe drugega vira pa intelektualna lastnina le tega. Vse pravice so pridržane.
Vsebine objavljene na spletni strani so splošnega, informativnega značaja. AGENCIJA VEBO uporabnikom spletne strani preko spleta ne daje pravnih in drugih nasvetov glede reševanja konkretnih primerov oziroma problemov v praksi. AGENCIJA VEBO in avtorji posameznih objavljenih vsebin ne jamčimo za dostopnost, popolnost in pravočasnost podatkov objavljenih na spletni strani in ne prevzemamo odgovornosti za škodo (premoženjsko ali nepremoženjsko škodo ali izgubljeni dobiček), ki bi uporabniku spletne strani nastala zaradi uporabe software programa in z njim povezanih kod, zaradi dostopa na spletno stran in morebitnih napak in vsebinskih pomanjkljivosti oziroma uporabe ali nezmožnosti uporabe oziroma rezultatov uporabe spletne strani.
AGENCIJA VEBO prevzame odgovornost za pravno svetovanje oziroma reševanje konkretnih primerov oziroma problemov posameznikov, gospodarskih in drugih subjektov ob pogoju, da naročniku oziroma stranki na podlagi pisnega naročila oziroma pisno sklenjene pogodbe konkretno svetuje.
Uporabnik spletne strani lahko vsebine objavljene na spletni strani uporablja izključno le za svojo osebno rabo. AGENCIJA VEBO uporabnikom spletne strani za osebno rabo dovoljuje, z namenom ogledovanja in branja spletnih vsebin, nalaganje in tiskanje vsebin. Drugačna uporaba vsebin spletne strani v komercialne namene je prepovedana.


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE AGENCIJE VEBO

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine AGENCIJE VEBO (dalje spletne trgovine)
Ti splošni pogoji poslovanja spletne trgovine veljajo za nakupe preko spletne trgovine in urejajo razmerja med AGENCIJO VEBO in kupci spletne trgovine. AGENCIJA VEBO preko spletne trgovine posluje s fizičnimi in pravnimi osebami ter samostojnimi podjetniki (B2B).

Področje prodaje blaga preko spletne trgovine in dostava blaga
Prodaja blaga preko spletne trgovine in dostava kupljenega blaga se vrši zgolj na področju Republike Slovenije.
Dostava blaga se vrši vsak delovni dan v teku dneva, na naslov, ki ga kupec navede v elektronskem spletnem obrazcu za naročilo.
Dobavni rok v primeru zadostnih zalog naročenega blaga je 3 (tri) do 5 (pet) dni in začne teči naslednji dan ob 9:00 uri po prejemu kupčevega potrdila ponudbe AGENCIJE VEBO, v primeru plačila blaga po predračunu pa od plačila predračuna. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, je dobavni rok naveden v posredovani ponudbi AGENCIJE VEBO.
AGENCIJA VEBO si pridržuje pravico, da pred dostavo blaga kupcu kupca kontaktira preko telefona ali elektronske pošte, da preveri posredovane podatke.

Kupec
Kupec v spletni trgovini je lahko vsaka fizična oseba ali podjetje.

Fizična oseba
Fizična oseba je izključno tisti uporabnik spletne trgovine, ki pridobiva ali uporablja blago za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Fizična oseba je potrošnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Podjetje
Podjetje je fizična ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

Blago
Blago je izdelek, vsaka premična stvar, tudi če je del druge premične stvari ali je povezana z nepremično stvarjo.

Proizvajalec
Proizvajalec je podjetje, ki izdeluje končno blago ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine ali oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na blagu predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se šteje tudi uvoznik blaga, predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katerikoli druga oseba, ki daje videz, da je proizvajalec, s tem da blago označi s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja.

Uvoznik blaga
Uvoznik blaga je vsak uvoznik blaga na carinsko območje Evropske skupnosti.

Naročilo
Kupec odda naročilo blaga v slovenskem jeziku preko elektronskega spletnega obrazca za naročilo v spletni trgovini.
AGENCIJA VEBO na podlagi prejetega naročila kupcu izda ponudbo. AGENCIJA VEBO posreduje ponudbo na elektronski naslov kupca, po faxu ali po pošti na naslov naveden v oddanem naročilu. Veljavnost ponudbe je 2 (dva) dni, oz. po navedbi v izdani ponudbi.
Kupec potrdi posredovano ponudbo na:

elektronski naslov info@vebo.si ali
faks št.: +386 (0)1 2566 036 ali
po priporočeni pošti na naslov AG VEBO d.o.o., Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana.

Kupčevo potrdilo ponudbe posredovane s strani AGENCIJE VEBO se šteje za sklenitev kupoprodajne pogodbe in je shranjeno pri AGENCIJI VEBO.

Cene
Vse cene so v EUR. Vse cene vključujejo DDV in stroške dostave, če ni v ponudbi drugače določeno.
Cene objavljene v spletni trgovini AGENCIJE VEBO in cene v ponudbah AGENCIJE VEBO veljajo samo za nakup preko spletne trgovine AGENCIJE VEBO. Veljajo cene navedene v ponudbi AGENCIJE VEBO in potrjene s strani kupca.
Cena za izbrano blago velja na dan nakupa, to je na dan oddaje kupčevega potrdila ponudbe AGENCIJE VEBO.
AGENCIJA VEBO si pridržuje pravico, da cene spremeni brez predhodnega obvestila. Napake niso izključene.

Stroški dostave
Stroški dostave so navedeni v ponudbi AGENCIJE VEBO.

Plačilni pogoji
Nakup blaga v spletni trgovini se vrši na podlagi predplačila na osnovi kupčeve potrjene ponudbe AGENCIJE VEBO ali na podlagi plačila ob povzetju blaga.

Garancija za brezhibno delovanje in pooblaščeni servisi
Blago v prodaji v spletni trgovini ima garancijo uvoznika oziroma proizvajalca in zagotovljen servis v Republiki Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni v garancijskem listu blaga.

Kupec je seznanjen s pogoji garancij, ki jih predpisuje posamezen principal, in ki so posebej definirani.

IBM/LENOVO garancija:

IBM jamči, da je vsak stroj takrat, ko ga dobavi pooblaščeni IBM poslovni partner, v dobrem delovnem stanju, in da ustreza IBM-ovim uradno objavljenim specifikacijam.
Garancijski rok začenja teči z datumom začetka garancijske dobe.
IBM bo po lastni presoji v okviru garancijske storitve pokvarjeni stroj zamenjal ali popravil. Garancijska storitev bo obsegala dobavo stroja v garancijskem roku pooblaščenemu IBM-ovemu servisu ob predložitvi dokazila o nakupu (IBM WTC oranžni garancijski list, kjer so navedeni vsi IBM-ovi garancijski pogoji ter račun, izstavljen končnemu uporabniku, ki navaja tip/model/serijsko številko).
Predpogoj: Za določitev vrste napake je potrebno opraviti ustrezno diagnostiko. V primeru, da napake ni, mora kupec plačati morebitne stroške.
Izjema: Za IBM-ove izdelke, ki imajo svetovno garancijo, katerikoli IBM-ov garancijski list pomeni dokazilo o nakupu.Če IBM ne določi drugače, imajo rezervni deli trimesečno garancijsko dobo.
Glede programske opreme, za katere IBM določi razpoložljivost servisa, pravica do odškodnine zajema:
IBM-ovo popravilo ali odpravo programskih napak, če po ponovnem prizadevanju IBM ni sposoben zagotoviti, da bi program deloval v skladu s svojimi specifikacijami.
IBM-ova garancija ne zajema popravila škode, povečane porabe servisnega časa ali zamenjave delov, do katerih je prišlo zaradi:
nezagotovitve trajnega namestitvenega okolja, kot ga predpisuje IBM,
kupčeve uporabe stroja v drugačne namene kot je predvideno,
uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali servisne storitve nepooblaščenih serviserjev.


Garancija ostalih proizvodov velja v skladu z garancijskimi pogoji navedenimi v garancijskem listu blaga.

Vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v 14 (štirinajstih) dneh AGENCIJI VEBO sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Rok za uveljavljanje te pravice teče od dneva, ko je potrošnik sprejel blago oziroma naslednji dan po prevzemu blaga.
Potrošnik naročenega blaga ne more vrniti pod pogoji iz prejšnjega odstavka v sledečih primerih:

če gre za nakup hrane, pijače ali drugega blaga namenjenega vsakodnevni porabi in ga AGENCIJA VEBO dobavi potrošniku na dom, njegovo prebivališče ali njegovo delovno mesto,
če gre za nakup nastanitve, prevoza, gostinske storitve, dobavo hrane in pijače, obisk prireditev in storitev za prosti čas, kjer se AGENCIJA VEBO zaveže, da bo izpolnila svojo obveznost v točno določenem trenutku ali v točno določenem roku,
če je blago narejeno po navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe (na primer pijača, hrana, kartuše, tonerji, uporabljeni CD medij in drugi potrošni material…),
pri avdio ali video posnetkih ali računalniških programih, če je potrošnik odprl varnostni pečat ali odpakiral iz originalne embalaže,
pri računalnikih, če je potrošnik aktiviral računalnik,
če gre za dobavo časopisov, revij in podobnih periodičnih publikacij.

Potrošnik lahko svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave posreduje AGENCIJI VEBO na naslov Brdnikova 29, 1000 Ljubljana.
Če naročilo blaga izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo navedena določila glede vračila blaga, ki veljajo za potrošnika v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, ne veljajo.

Poškodbe pri transportu
Kupec je dolžan kupljeno blago ob njegovem prevzemu pregledati. S podpisom dobavnice kupec potrdi prevzem blaga, njegovo vrsto in količino in kvaliteto.

Slike/fotografije in znaki, logotipi, znamke
Slike/fotografije objavljene v spletni trgovini so informativne narave in so lahko simbolične.
Znaki, logotipi, slike, znamke objavljene v spletni trgovini so intelektualna lastnina njihovih imetnikov oziroma lastnikov (družb…) in so varovani v sladu pravom intelektualne lastnine.

Varnost spletnega nakupa
AGENCIJA VEBO bo podatke o kupcih, ki jih pridobi preko spletne trgovine, skrbno varovala in bo tako pridobljene podatke uporabljala izključno za izvedbo nakupov oziroma v skladu z namenom s katerim bodo le ti posredovani. AGENCIJA VEBO podatke o kupcih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Informacije
Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na tel.: +386 (0)1 2568 467 (od ponedeljka do petka od 09:00 ure do 17:00 ure) ali pa nam pošljite elektronsko pošto na info@vebo.si..

GALERIJA POSLOVNIH DARIL

Naročanje
Kupec odda naročilo blaga v slovenskem jeziku. Naročilnica mora obvezno vsebovati: sedež podjetja, točen naslov za dostavo, kontaktno osebo, identifikacijsko številko za DDV (če je kupec zavezanec za DDV), telefonsko in telefaks številko ter elektronski naslov kupca (če z njim razpolaga). Naročila sprejemamo po telefaksu +386 (0)1 2566 036 in na telefon +386 (0)1 2568 467 (od ponedeljka do petka od 09:00 ure do 17:00 ure) ali pa na elektronsko pošto info@vebo.si.
AGENCIJA VEBO na podlagi prejete naročilnice kupcu izda ponudbo, ki jo posreduje na elektronski naslov kupca, po telefaksu ali po pošti na naslov naveden v oddani naročilnici. Veljavnost ponudbe je 2 (dva) dni oziroma po navedbi v izdani ponudbi. Kupec potrdi posredovano ponudbo na:

elektronski naslov info@vebo.si ali
telefaks +386 (0)1 2566 036 ali
po priporočeni pošti na naslov AG VEBO d.o.o., Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana.

Kupčevo potrdilo ponudbe posredovane s strani AGENCIJE VEBO se šteje za sklenitev kupoprodajne pogodbe in je shranjeno pri AGENCIJI VEBO.

Dostava in dobavni roki
Naročeno blago, ki je na zalogi, bomo dostavili v najkrajšem možnem času oziroma po dogovoru. Za vso blago, ki bo pošlo ali trenutno ne bo na zalogi, vas bomo poklicali po telefonu ali obvestili pisno. Dostava blaga se vrši vsak delovni dan v teku dneva, na naslov, ki ga kupec navede v naročilnici.
Prodaja blaga iz galerije poslovnih daril in dostava kupljenega blaga se vrši zgolj na področju Republike Slovenije.

Cene
Vse cene navedene na spletni strani ali v ponudbi AGENCIJE VEBO so v evrih in že vključujejo 20% DDV. Cene ne zajemajo dotiska ali gravure na posameznih artiklih, kar je predmet posebne ponudbe. Pri vseh artiklih si pridržujemo pravico do spremembe cen!

Stroški poštnine
Stroški poštnine niso všteti v ceno.

Način plačila
Nakup blaga v Galeriji poslovnih daril se vrši na podlagi predplačila na osnovi kupčeve potrjene ponudbe AGENCIJE VEBO ali na podlagi plačila ob povzetju blaga.


SPLETNA KNJIGARNA

Podstrani spletne knjigarne so v izdelavi. Nakup do otvoritve v spletni knjigarni ni mogoč.


VZORCI PRAVNIH LISTIN - online

Vzorci PRAVNIH LISTIN - online, ki jih objavljamo v okviru spletne strani so izdelani v smislu samopomoči posameznikom, podjetnikom, gospodarskim družbam in drugim pravnim subjektom.
Vzorci PRAVNIH LISTIN - online, ki so dostopni uporabniku oziroma kupcu preko spletne strani so avtorsko pravno zaščiteni. Vse avtorske pravice pripadajo AGENCIJI VEBO in so pridržane.
Brezplačni vzorci PRAVNIH LISTIN - online so uporabniku na razpolago brezplačno.
Vzorce PRAVNIH LISTIN - online lahko uporabnik oziroma kupec uporablja samo za svoje lastne potrebe.
AGENCIJA VEBO ne more in ne odgovarja, da vzorci PRAVNIH LISTIN - online odgovarjajo reševanju konkretnega primera oziroma problema njihovega uporabnika oziroma kupca. Za pravno pravilno uporabo vzorcev PRAVNIH LISTIN - online AGENCIJA VEBO ne odgovarja.
AGENCIJA VEBO odgovarja za pravno pravilno uporabo vzorcev PRAVNIH LISTIN - online ob pogoju, da uporabniku oziroma kupcu, na podlagi pisne pogodbe, konkretno svetuje in sodeluje pri izdelavi konkretne pravne listine oziroma dokumenta.
AGENCIJA VEBO uporabniku oziroma kupcu vzorcev PRAVNIH LISTIN - online na podlagi njegovega naročila izstavi ponudbo, ki jo uporabnik potrdi in kupnino kot predplačilo poravna na TRR AGENCIJE VEBO. Na podlagi uporabnikovega oziroma kupčevega plačila, AGENCIJA VEBO uporabniku dodeli, aktivira ter posreduje geslo, ki mu je potrebno za prenos vzorca pravne listine.


SPLETNE POVEZAVE

Spletne povezave objavljene na spletni strani so zgolj informativnega značaja in v podporo uporabniku in niso povezave objavljene na podlagi pogodbenega razmerja.
AGENCIJA VEBO in avtorji posameznih objavljenih vsebin ne prevzemamo odgovornosti glede dosegljivosti, razpoložljivosti in zanesljivosti vsebin objavljenih v okviru spletnih povezav in spletnih strani v lasti tretjih oseb navedenih na spletni strani in ne odgovarjamo za morebitno škodo (premoženjsko ali nepremoženjsko škodo ali izgubljeni dobiček)povzročeno z dostopom na spletne strani preko navedenih spletnih povezav.
Do spletnih mest tretjih oseb objavljenih na spletni strani dostopate na lastno odgovornost.

ČLANKI

AGENCIJA VEBO na spletni strani objavlja članke drugih virov. AGENCIJA VEBO objavljenih člankov uredniško ne oblikuje.

PIŠKOTKI (COOKIES)

Spletna stran ne vsebuje t.i. piškotov (Cookies). AGENCIJA VEBO ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani, izjema so le tisti osebni podatki, ki jih obiskovalec spletne strani AGENCIJI VEBO posreduje prostovoljno, v zvezi s točno določenim namenom. Spletna stran AGENCIJE VEBO ne zbira IP naslovov posameznikov. Za namene statistike si pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev njene spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.
Kakršnekoli podatki, ki jih pridobi AGENCIJA VEBO preko spletne strani so namenjeni izključno AGENCIJI VEBO in jih AGENCIJA VEBO varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

PRAVICA DO SPREMEMBE

AGENCIJA VEBO si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Brez pisnega dovoljenja AGENCIJE VEBO ni dovoljeno spreminjanje ali preoblikovanje spletne strani ali njenih delov.
AGENCIJA VEBO bo podatke prejete s strani uporabnikov spletne strani varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z namenom zaradi katerega so posredovani in prejetih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

UPORABA SPLETNE STRANI

Uporaba spletne strani v nasprotju s predhodno navedenim je prepovedana in je predmet odškodninske ter kazenske odgovornosti.
Z uporabo spletne strani njihov uporabnik izjavlja, da je seznanjen s tem pravnim obvestilom in se strinja s pogoji njene uporabe.

REŠEVANJE SPOROV

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani velja slovensko pravo, za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Varovanje zasebnosti - osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da bomo v AG VEBO d.o.o. vse podatke, ki nam jih boste posredovali preko spletne strani, varovali v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ter jih nikoli na kakršenkoli način posredovali tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabili.

Pravni poduk - Avtorske pravice

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani AG VREBO d.o.o., so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja AG VEBIO d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, ki jih najdete na spletni strani AG VEBO d.o.o. in njenih podstraneh, so informativne narave. S pregledovanjem spletne strani se uporabnik strinja, da bo informacije uporabljal po lastni presoji na lastno odgovornost. Lastniki in avtorji spletne strani ne bodo krivi za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe te strani. Pridružujemo si pravico do slovničnih in vsebinskih napak.
 

 

Na vrh strani

Nastavitve uporabe piškotkov

Spletno mesto uporablja pišotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Spodaj so navedeni piškotki, pri katerih lahko upravljate z dovoljenji.

Dovoljenja uporabljenih piškotkov


Google Analytics
Statistika obiska strani
AddThis
Vtičnik za Facebook, Twitter,...