AG VEBO d.o.o.
poslovna oprema
business equipment
Razstavni salon: Tržaška cesta 133, SI - 1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 2568 467
F: + 386 (0)1 2566 036
G: + 386 (0)31 578 317
Brezplačni telefon: 080 35 00
E: oprema@vebo.si
W:
www.vebo.si

Razpis za oddajo restavracije RTV Slovenija, Maribor

Razpis za oddajo restavracije RTV Slovenija, Maribor

Ob-2174/17
Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 2005 in ZRTVS-1A Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2. 2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15, 3/17) naročnik – RTV Slovenija, Regionalni RTV center Maribor objavlja

razpis za oddajo prostorov interne restavracije

Predmet razpisa je oddaja prostorov interne restavracije RTV Slovenija, Regionalni RTV center Maribor, v najem, za zagotovitev prehrane zaposlenih in gostov RTV Slovenija.
Prostori se nahajajo v kletni etaži Regionalnega RTV centra Maribor (Ilichova 33, 2000 Maribor). Skupna velikost najemnih prostorov je 109 m2 (jedilnica 47 m2, kuhinja 18 m2, skladišča in garderoba 44 m2).

Dostop do najemnih prostorov je samo iz notranjosti objekta, mimo glavnega vhoda Reginalnega RTV centra Maribor. Naročnik nudi v uporabo vgrajeno opremo (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in kuhinjska oprema). Minimalna cena za najemnino prostorov je 50,00 EUR, stroški porabe energentov (elektrike, plina in vode), čiščenja jedilnice in odvoza odpadkov (razen bioloških) bodo v dogovorjenem pavšalnem znesku in niso zajeti v najemnino prostorov. Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti čiščenje prostorov kuhinje, skladišč in garderobe ter odvoz bioloških odpadkov.
Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev opreme najetih prostorov:
– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni servis (krožniki, jedilni pribor),
– točilnica – avtomat za kavo, kozarci, skodelice za kavo in čaj,
– kuhinja – posoda in ostali pribor za pripravo hrane,
– skladišče – hladilniki za pijačo.


Pogoji za prijavo na razpis:
– Minimalni delovni čas restavracije s ponudbo pijač, toplih napitkov in tople prehrane je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je restavracija praviloma zaprta, razen v primerih posebnega dogovora. Vsaka sprememba delovnega časa mora biti vnaprej dogovorjena.
– Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve različni malici na dan; mesno in vegetarijansko ter enostaven zajtrk, zaželjena pa je tudi izbira jedi po naročilu in dodatna ponudba (rogljički, sendviči idr.). Možnost naročila za reprezentanco in po predhodnem dogovoru možnost zagotoviti postrežbo pijače in tople prehrane (do 50 ljudi) v prostorih RTV centra Maribor.
V prostorih RTV centra Maribor že obstaja ponudba iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo tudi po oddaji interne restavracije v najem.
 

Ogled prostorov bo možen med 17. 5. 2017 in 19. 5. 2017 od 11. do 12. ure, po najmanj enodnevni predhodni najavi. Prijave za ogled sprejemamo med 16. 5. 2017 in 18. 5. 2017 od 8. do 13. ure na tel. 02/429-91-32.
Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe, v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročnikove pogoje. V ponudbi morajo biti navedene okvirne cene za najemnino prostorov, ki so jo ponudniki pripravljeni ponuditi. Stroški porabe energentov (elektrike, plina in vode), čiščenje jedilnice in odvoza odpadkov (razen bioloških) so dogovorjeni v pavšalnem znesku 200,00 EUR in niso vključeni v najemnino prostorov. Ponudbi mora biti priložen, s strani ponudnika predlagan cenik hrane in pijače, ponudba zajtrka ter ponudba jedilnika dnevnih malic za 2 tedna.
 

Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertahna naslov: Regionalni RTV center Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis – ponudba za oddajo interne restavracije«. Na kuverti mora   biti napisan polni naslov ponudnika. Ponudbe morajo prispeti v tajništvo vodstva (Milena Gorjup) Regionalnega RTV centra Maribor do dne 24. 5.
2017, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljateljem. Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo potrebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije. Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih informacij, bo naročnik najugodnejše ponudnike povabil na pogovor in jih nato pozval k oddaji končne ponudbe.

Priloga

RTV Slovenija, Regionalni RTV center Maribor